• Khoa Đào tạo Quốc tế

  Tháng 8 năm 2008, khoa Đào tạo quốc tế được Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất...

 • Lễ trao bằng Cử nhân Thực hành Quốc tế

  Thao dự lễ trao bằng gồm lớp Cử nhân thực hành Quốc tế, thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô bộ môn

 • Lễ trao bằng Thạc sĩ Tài chính Kiểm soát Khóa 2

  Thao dự lễ trao bằng gồm lớp Thạc sĩ Tài chính Kiểm soát Khóa 2 cùng các thầy cô bộ môn

 • Lễ trao bằng Thạc sĩ Tài chính Kiểm soát Khóa 2

  Tham dự lễ trao bằng Thạc sĩ Tài chính Kiểm soát Khóa 2 gồm lớp Thạc sĩ Tài chính Kiểm soát Khóa 2 cùng các thầy cô

TUYỂN SINH 2014 -2015

dangkituyensinh

CÁC LỚP ĐANG QUẢN LÝ

ĐTQT Facebook

Chương trình tuyển sinh

GIỚI THIỆU KHOA

CÁC ĐỐI TÁC